:::สมาคมศิษย์เก่าช่างสำรวจ เทคนิคกรุงเทพ / สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ:::


ตราสมาคมศิษย์เก่าช่างสำรวจ วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ


 • หนังสือที่ระลึกงานครบรอบ 57 ปีช่างสำรวจ วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ
 • ข้อบังคับสมาคมศิษย์เก่าช่างสำรวจ เทคนิคกรุงเทพ
 • รายชื่อกรรมการ สมาคมศิษย์เก่าช่างสำรวจ
 • บัญชีรายรับ รายจ่าย สมาคมฯ ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558
 • บัญชีแสดงรายรับ รายจ่าย การจัดงาน 57 ปี ช่างสำรวจ วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ
 • สมุดฝากสมาคมฯ


 • ขอเชิญศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน แผนกวิชาช่างสำรวจ วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ
  และ
  นักศึกษาปัจจุบันสาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ ทุกท่านเข้าร่วมกลุ่ม


  QR Code สมาคมศิษย์เก่าช่างสำรวจ วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ


  กิจกรรมการดำเนินการสมาคมศิษย์เก่าช่างสำรวจ วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ -- > เริ่มบันทึก 1 มกราคม 2558
  ลำดับ กิจกรรม จำนวน (บาท) วันที่จัดกิจกรรม
  1 จัดประชุมสามัญ สมาคมฯ ร่วมกับงานทำบุญสาขาวิชาฯ 2x,xxx 10 พ.ค.58 / มาบุญครอง
  2 จ่ายค่าตรวจสอบบัญชี ปี 58 6,000 พี่สันทัด สำรองจ่าย
  3 ร่วมบริจาค งานโบว์ลิ่ง มหาวิทยาลัย 10,000 10 พ.ค.58 / มาบุญครอง
  4 จ่ายค่าประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ - 16 พ.ค.58